O nás Program Galerie Kontakty Na co se ptáte

 

úvod - obecné informace

 

 úvod

 třídy

 zahrada

 zaměstnanci

 

Mateřská škola byla otevřena v roce 1971.

Od roku 1996 je zapojena do sítě škol podporujících zdraví a podle Kurikula podpory zdraví má zpracovaný školní vzdělávací program. Projekt Škola podporující zdraví je garantován Státním zdravotním ústavem. Školní jídelna je držitelem certifikátu „Zdravá školní jídelna“. Více: www.zdravaskolnijidelna.cz/o-projektu  

Najdete ji na sídlišti Prosek v Novoborské ulici, v dostupnosti MHD, ale stranou hlavní komunikace. 
Má čtyři pavilony, ve třech z nich jsou třídy pro děti, čtvrtý je hospodářský. 

Škola je obklopena zahradou se vzrostlými stromy, která je vybavena moderními herními prvky.

V mateřské škole je šest věkově smíšených tříd, v každé je zapsáno 26 dětí. Třídy jsou prostorné, slunné s dostatečným množstvím nejrůznějších hraček a pomůcek. Sociální zařízení odpovídá věku dětí i současným hygienickým požadavkům.

Mateřská škola spolupracuje s těmito subjekty: Státní zdravotní ústav, Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9, Městská knihovna, ZUŠ Praha 9, Gerocentrum Slunné stáří, Dětská mensa (deti.mensa.cz)a umožňuje praxi studentům VOŠ pedagogické a sociální a jiných pedagogických škol. Klinika komplexní rehabilitace MONADA, Nestátní zdravotnické zařízení Prima Vizus atd. .

 


- Provoz školy je od 6:30hod do 17:00 hodin. Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 1000 Kč
  měsíčně.

- Vzdělávání v MŠ se poskytuje bezúplatně od začátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 let.

   Poplatek za celodenní stravu činí 36 Kč denně,
  
pro děti s odloženou školní docházkou 39 Kč.
   Obě platby je nutné uhradit do 10. dne v měsíci.