O nás Program Galerie Kontakty Na co se ptáte

 

Projekty

 

 o školce

 režim dne

 projekty

 dokumenty

 knihovna

 zápis

 nadstand. aktivity

 kalendář akcí

 jídelníček

 nástěnka

 

 1. MALÝ ZAHRADNÍK  
  Projekt je zaměřen na různé pěstitelské a ekologické aktivity v průběhu celého roku.
  dokument o Malém zahradníkovi           prezentace: Malý zahradník
  Více: http://www.malyzahradnik.cz/o-projektu.html  -  Projetk byl ukončen a nahrazen spoluprací se spolkem Záhony pro školky.

  ZÁHONY PRO ŠKOLKY

  Projekt si přeje vychovávat děti hravě a přirozeně ke vkusu v jídle a dobrým stravovacím návykům, jejichž součásti je čerpání ze sezónních, čerstvých a férových zdrojů. Přeje si děti vést ke vztahu k přírodě a k úctě k životnímu prostředí. Přinést jim zážitek společné činnosti v záhonové komunitě. A poznání, že tím, jak jíme, ovlivňujeme nejen své zdraví, ale i svět kolem nás. Projekt Záhony pro školky cílí především na pětileté a šestileté děti, ale i mladší tříleté a čtyřleté děti se pozorováním záhonu na školní zahradě a dění kolem něj mnohému naučí. Kromě založení záhonu a péčí o něj je součástí projektu didaktický program ve formě workshopů pro děti.
  Více: http://www.zahonyproskolky.cz/
  Fotografie


 2. EDISON LITTLE   
  (Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network.)
  Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.
  Jak EDISON Little probíhá:
  Na dobu 1 – 5 týdnů přijede do školky 1 anebo více vybraných stážistů z různých zemí světa, kteří hravou interaktivní formou představí kulturu své země. Jedná se o zážitkové učení pomocí tradičních předmětů, jídel, her, hudby, tance, atd. Celá realizace projektu trvá 6 týdnů. První týden absolvují všichni stážisté spolu přípravný seminář, který je lépe připraví na jejich fungování ve školkách s dětmi. Následujících 5 týdnů učí stážisti ve školkách, kde prezentují o své zemi, hrají s dětmi hry, vaří tradiční pokrmy, učí děti zpívat písně, tančit, vyrábět tradiční předměty a mnoho jiného. Díky těmto aktivitám dochází k oživení výuky a představení různých kultur a to již v útlém věku, všechny aktivity probíhají v anglickém jazyce. Praktikanti jsou zodpovědní a vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří si svůj program připravují předem. VÍCE: http://www.praha.aiesec.cz/skoly/projekt-edison-little-pro-skolky  
                                                              Kamarád z Indie     Kamarádka ze Singapuru

 3. EKOPROGRAMY S AMPI
  V naší mateřské škole probíhá ekologická výchova. Především spolupracujeme s asociací AMPI - http://asociaceampi.cz/ekovychova/vyukove-programy-pro-materske-skoly
  Pravidelně nás navštěvují lektoři s rozmanitě zaměřenými ekoprogramy, které pořádají jak ve třídách, tak na zahradě.  Fotografie z těchto aktivit najdete v naší galerii.
  Mezi nejzajímavější aktivity patří exkurze na ekostatek Camphill České Kopisty, kde se děti seznámily se zdravým chovem zvířat a pěstováním zeleniny, kterého se mohly částečně zúčastnit.
                                                                                                       FOTOGRAFIE

 4. NEMOCNICE PRO MEDVÍDKY
  Smyslem tohoto projektu vedeného studenty medicíny je formou hry dětem z mateřských škol přiblížit lékařské činnosti, nástroje a prostředí s cílem zahnat všeobecně rozšířený strach z bílých plášťů.  Děti si s sebou do školky přinesou svého oblíbeného medvídka (nebo jakéhokoliv jiného plyšáka), kterému vymyslely nějakou nemoc. Tím se dostávají do role rodiče nebo kamaráda nemocného medvídka a mohou tak beze strachu přihlížet základním vyšetřením, která jsou na medvídkovi (pacientovi) prováděna mediky (lékaři), a také pomáhat při vyšetřeních jako asistenti či zdravotní sestřičky. Spolu s tím také přijímají určitou zodpovědnost, čímž si uvědomí důležitost a nutnost návštěvy lékaře nebo nemocnice, a že cílem lékaře není ubližovat, ale pomáhat.
  Více: https://ifmsa.cz/fakulty/praha-lf2/projekty/scoph-medvidkova-nemocnice/

 5. PAPÍR  ZA PAPÍR
  Projekt PAPÍR za PAPÍR má oproti běžným sběrům papíru hned několik výhod: Jednou z nich je vzdělávací a výchovný efekt - dětem se názorně vštěpují principy třídění a recyklace. Za papír, který škola nasbírá, dostane v adekvátní hodnotě výrobky z recyklovaného materiálu - od kreslícího kartonu přes papír do tiskáren až po sešity.
  Více: http://www.papirzapapir.cz/skoly/

 6. KLOK.TEX 
  Projekt KLOK.TEX je charitativní projekt zaměřený na poskytování finanční a materiální pomoci dětem z Fondu ohrožených dětí Klokánek (FOD), a to sběrem nepotřebného textilu, obuvi a hraček prostřednictvím kontejnerů označenými logy, barvami a názvem projektu, který vznikl na základě partnerství mezi rodinnou společností KOUTECKÝ s.r.o. a FOD.
  Více: http://www.kloktex.cz/o-projektu.html