O nás Program Galerie Kontakty Na co se ptáte

 

Projekty     

 

 o školce

 režim dne

 projekty

 dokumenty

 knihovna

 zápis

 nadstand. aktivity

 kalendář akcí

 jídelníček

 nástěnka

PROJEKT ŠABLONY II

MŠ Novoborská - multikulturní šablony II, reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001523 je projekt spolufinancovaný Evropskou unií.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ).

Doba realizace: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021

          

 

 1. EKOPROGRAMY S AMPI
  V naší mateřské škole probíhá ekologická výchova. Především spolupracujeme s asociací AMPI - http://asociaceampi.cz/ekovychova/vyukove-programy-pro-materske-skoly
  Pravidelně nás navštěvují lektoři s rozmanitě zaměřenými ekoprogramy, které pořádají jak ve třídách, tak na zahradě. 

 2.  NEMOCNICE PRO MEDVÍDKY
  Smyslem tohoto projektu vedeného studenty medicíny je formou hry dětem z mateřských škol přiblížit lékařské činnosti, nástroje a prostředí s cílem zahnat všeobecně rozšířený strach z bílých plášťů.  Děti si s sebou do školky přinesou svého oblíbeného medvídka (nebo jakéhokoliv jiného plyšáka), kterému vymyslely nějakou nemoc. Tím se dostávají do role rodiče nebo kamaráda nemocného medvídka a mohou tak beze strachu přihlížet základním vyšetřením, která jsou na medvídkovi (pacientovi) prováděna mediky (lékaři), a také pomáhat při vyšetřeních jako asistenti či zdravotní sestřičky. Spolu s tím také přijímají určitou zodpovědnost, čímž si uvědomí důležitost a nutnost návštěvy lékaře nebo nemocnice, a že cílem lékaře není ubližovat, ale pomáhat.
  Více:http://www.ifmsa.cz/verejnost/projekty/tbh/

 3.  KLOK.TEX 
  Projekt KLOK.TEX je charitativní projekt zaměřený na poskytování finanční a materiální pomoci dětem z Fondu ohrožených dětí Klokánek (FOD), a to sběrem nepotřebného textilu, obuvi a hraček prostřednictvím kontejnerů označenými logy, barvami a názvem projektu, který vznikl na základě partnerství mezi rodinnou společností KOUTECKÝ s.r.o. a FOD.
  Více: http://www.kloktex.cz

 4.  ZDRAVÉ ŠTÍSTKO  
  Na základě spolupráce s fyzioterapeutkou věnujeme pozornost správnému držení těla u dětí. Pravidelným cvičením na speciálních pomůckách předcházíme vadnému držení těla, zakládáme u dětí zdravé pohybové návyky  a podporujeme  radost  z pohybu.
  Více: https://www.zdravestistko.cz/

 5.  CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
  Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Pravidelně dětem předčítáme, obměňujeme  třídní knihovničky a různými způsoby podporujeme v dětech pozitivní vztah ke knihám.
  Více: www.celeceskoctedetem.cz/o-nas/poslani

 6.  MEZI NÁMI – POVÍDEJ 
  V programu POVÍDEJ dochází konkrétní skupiny dětí ze škol, školek za babičkami, dědečky do blízkého seniorského zařízení. Snahou je, aby seniorské zařízení navštěvovaly stejné děti. Účelem je navázání užších vazeb a snazší možnosti  vzniku případných nových přátelství. Náplní těchto setkání jsou aktivity výtvarné, hudební či pohybové nebo čtení, vyprávění, oslavy různých svátků. Naše mateřská škola navštěvuje seniorské zařízení Slunné stáří.
  Více: https://www.mezi-nami.cz/program-povidej

 7.  CELOROČNÍ PROJEKT S CENTREM KONIKLEC
  V průběhu školního roku se budeme potkávat na zahradě s lektory centra Koniklec, kteří pro nás připravili tři programy:  Zahrada plodí, Zahrada spí a Zahrada se probouzí.
  Více: https://www.ekocentrumkoniklec.cz/evp-venkovni-pro-materske-skoly-praha/