O nás Program Galerie Kontakty Na co se ptáte

režim dne:

 

 o školce

 režim dne

 projekty

 dokumenty

 knihovna

 zápis

 nadstand. aktivity

 kalendář akcí

 jídelníček

 nástěnka

Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu, učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru.

a) Nástup dětí: - dle potřeb rodičů, pozdější příchody (po 8,00h) předem hlásit, rodiče jsou povinni dovést dítě
do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

b) Spontánní hry: - od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku
probíhají celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru,
se zřetelem na individuální potřeby dětí.

c) Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem): - probíhají v průběhu
celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí
z potřeb a zájmů dětí

d) Pohybové aktivity: - denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací,
uvolňovací, dechová, relaxační ) a pohybové hry - průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti - denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku

e) Pobyt venku: - minimálně 2 hodiny denně (dle počasí) - dopoledne 9:45 - 11:45 hodin, odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod -10°C, při silném větru, dešti a při inverzích. Co nejvíce je využívána školní zahrada, občas vycházky. Způsob využití pobytu venku: spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou.

f) Hygiena, odpočinek, spánek: - po obědě si děti čistí zuby - doba trvání odpočinku po obědě vychází z potřeby každého dítěte - přibližně 30min až 2 hodiny. Při čtení pohádky odpočívají všechny děti na lehátkách. Později mají možnost vstávat a učitelky jim nabízí náhradní aktivity (zájmové kroužky, klidné hry).

g) Stravování: - vlastní strava připravená ve školní kuchyni - přesnídávky se podávají
cca v době od 8:00 do 9:00 hodin, svačiny od 14:30 do 15:00 hodin - kuchařky připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin,starší děti si samy prostírají a samy se obsluhují
- vybírají si množství potravin i druh tekutiny, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené, mladším pomáhají starší děti nebo učitelka - obědy se vydávají od 11:45 do 12:15 hodin, polévky nalévají z připravených mís učitelky, hlavní jídlo na talíře připravuje kuchařka, dítě má právo si žádat o množství. Při obědě používají dle možností příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí. Všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka.

h) Pitný režim: - děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny v konvici, ze které si mohou samy nalévat. Nápoje se obměňují - čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, voda, minerálky.