O nás Program Galerie Kontakty Na co se ptáte

 

knihovna pro rodiče

 

 o školce

 režim dne

 projekty

 dokumenty

 knihovna

 zápis

 nadstand. aktivity

 kalendář akcí

 jídelníček

 nástěnka

Seznam literatury pro rodiče (možnost zapůjčení v ředitelně)

 1. M. Havlínová, E. Vencálková - Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole
  Modelový program mateřských škol podporujících zdraví

 2. Kol. autorů - Respektovat a být respektován
  Kniha pojednává o vztahu dospělého a dítěte, o partnerském přístupu, který je založen na rovnocennosti a respektování důstojnosti

 3. R. Niesel, W. Griebel - Poprvé v mateřské škole
  Základní informace a rady pro vstup vašeho dítěte do mateřské školy

 4. J. Budíková, P. Krušinová, P. Kuncová - Je vaše dítě připraveno do první třídy?
  Kniha je určena pro rodiče předškoláků.

 5. H. Žáčková, D. Jucovičová - Děti s odkladem školní docházky a jejich
  úspěšný start ve škole
  Kniha je určena pro rodiče, kteří uvažují o odkladu školní docházky u svého dítěte.

 6. Z. Matějček - Co, kdy a jak ve výchově dětí
  Kniha je určena rodičům, kteří přemýšlejí o výchově a jejích možnostech a úskalích.

 7. J. Bednářová, V. Šmardová - Diagnostika dítěte předškolního věku
  Moderní metodika pro rodiče a učitele

 8. J. Bednářová, V. Šmardová - Rozvoj grafomotoriky - Jak rozvíjet kreslení a psaní
  Moderní metodika pro rodiče a učitele

 9. Jan Svoboda - Agrese a agresivita v předškolním a mladším školním věku
  Cílem knihy je představit problematiku současných dětí a změny, které se dotýkají výchovy a celkové orientace rodiny

 10. Z.Matějček  - Po dobrém, nebo po zlém?
  Kniha o významu odměn a trestů ve výchově dětí

 11. Z.Matějček – Co děti nejví c potřebují
  Kniha pro rodiče o potřebě jistoty ve vztazích k lidem z nejbližšího okolí

 12. Jan-Uwe Rogge – Děti potřebují hranice
  Kniha o tom, že hranice dávají dětem pocit bezpečí a jistoty