O nás Program Galerie Kontakty Na co se ptáte

 

zápis: školní rok 2018 - 2019

 

 o školce

 režim dne

 projekty

 dokumenty

 knihovna

 zápis

 nadstand. aktivity

 kalendář akcí

 jídelníček

 nástěnka

                                    

Zápis dětí do Mateřské školy Novoborská

Pro školní rok 2018/2019

Ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem MČ Praha 9 stanovila dle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/2019 takto:

Výdej formulářů
Formuláře žádosti o přijetí dítěte a evidenčního listu jsou ke stažení, vyplnění a vytištění na webových stránkách všech mateřských škol ( www.msnovoborska.cz ).
Vytištěné formuláře je možné si v listinné podobě vyzvednout v  MŠ Novoborská – třída Berušek, denně 15,00 – 17,00 hodin  ( z provozních důvodů respektujte určený čas !!! )  

Příjem formulářů
Vyplněné žádosti o přijetí dítěte a evidenční list zákonní zástupci odevzdají v mateřské škole v ředitelně ve dnech 9.5. od 14,00 do 18,00 a 10.5. od 15,00 do 17,00 hod.
Při podání žádosti o přijetí dítěte žadatel  předloží občanský průkaz  pro ověření trvalého pobytu na území MČ Praha 9, rodný list dítěte, u cizinců doklad o legalizovaném pobytu a další případné dokumenty (viz Pravidla přijímání dětí)  

Pokud se nemůže dostavit žadatel (nebo druhý rodič – zákonný zástupce) osobně, může formuláře odevzdat jiná osoba s ověřenou plnou mocí (je nutné doložit trvalý pobyt na území MČ Praha 9 alespoň jednoho z rodičů – zákonných zástupců). Příjem formulářů je možný pouze ve výše uvedených termínech, jiný termín nebude akceptován!!!  

Informace k zápisům
Pravidla příjímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Novoborská pro školní rok 2018/2019 jsou k nahlédnutí ve vestibulu MŠ a na webových stránkách školy. Všechny ostatní informace jsou součástí stanovených Pravidel pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019. Doporučuji jejich důkladné prostudování  pro zajištění bezproblémového průběhu přijímacího řízení!   

V Praze dne 6.4.2018  
    
Jitka Vilimovská                                                                                          
   ředitelka MŠ

 

Evidenční list Žádost Pravidla Plná moc
zabalený soubor zabalený soubor zabalený soubor zabalený soubor
   


Ke stažení Adobe Reader viz odkaz:     https://get.adobe.com/cz/reader/