O nás Program Galerie Kontakty Na co se ptáte

 

zápis: školní rok 2018 - 2019

 

 o školce

 režim dne

 projekty

 dokumenty

 knihovna

 zápis

 nadstand. aktivity

 kalendář akcí

 jídelníček

 nástěnka

                                    

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY NOVOBORSKÁ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

                                                                 V Praze dne 30. 5. 2018  

Vyvěšením seznamu jsou rozhodnutí o přijetí považována za oznámená. Všem přijatým dětem je stanovena zkušební doba v délce 3 měsíců.  

Datum zveřejnění: od 30.5. do 13.6.2018, kdy rozhodnutí nabývá právní moci.  

Informace pro rodiče nepřijatých dětí: v případě podání odvolání proti rozhodnutí ředitelky nadřízený orgán přezkoumává, zda ředitelka postupovala při přijímacím řízení správně. V případě uvolnění místa jsou zákonní zástupci nepřijatých dětí kontaktováni, není však přednostně přijato dítě, jehož zákonný zástupce odvolání podal.    

Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí pro školní rok 2018/2019 se koná dne
21.6. 2018  v 16:30 hod. ve třídě Sluníček – přízemí vpravo  

Program:

  • Seznámení s provozem školy (provozní doba, režim dne, platby rodičů, rozdělení dětí do tříd apod.)

  • Vzdělávací program školy, organizace vzdělávání, účast na projektech

  • Co připravit pro dítě pro nástup do MŠ

  • Co by mělo dítě zvládat při nástupu do MŠ

  • Diskuze, dotazy  

Pokud se nebudete moci na schůzku dostavit, omlouvejte se předem na email: msnovoborska@volny.cz  

Pro klidný průběh schůzky, je vhodná účast rodičů bez přítomnosti dětí.

Jitka Vilimovská   
   ředitelka MŠ      

       
       
       
       


Ke stažení Adobe Reader viz odkaz:     https://get.adobe.com/cz/reader/