O nás Program Galerie Kontakty Na co se ptáte

 

Nadstandardní aktivity

 

 o školce

 režim dne

 projekty

 dokumenty

 knihovna

 zápis

 nadstand. aktivity

 kalendář akcí

 jídelníček

 nástěnka

Pravidelně se věnujeme prevenci vadného držení těla, využíváme tělocvičné a rehabilitační pomůcky, např.bObles, overbally, fitness stroje. V rámci jazykové přípravy na školu pracujeme podle Elkoninovy metody rozvoje jazykových schopností. (http://www.elkonin.cz/uvod/strucna-charakteristika-metody) Škola se věnuje nadaným dětem, spolupracuje s organizací Dětská mensa (deti.mensa.cz). Každoročně provádíme s předškoláky diagnostiku připravenosti na základní školu podle knihy B.Sindelarové Předcházíme poruchám učení, ve spolupráci s rodinou poté probíhá procvičování nejslabších oblastí.
Ve školním roce 2020/2021 se až do odvolání nadstandardní aktivity konat nebudou.


ZPÍVÁNKY S POHYBEM

- nadstandardní aktivita každoročně zaměřená na určité téma, využívá spontánních pohybových reakcí dětí na hudbu, kombinují se různé druhy pohybu na místě i v prostoru, pohyb je spojován se všemi hud.činnostmi dětí
vede: Renda

HRAJEME SI S HLÍNOU
- děti se seznamují s keramickými materiály, získávají a upevňují si manuální zručnost a rozvíjí fantazii a estetické cítění
vede: Irča a Jana

VÝTVARNÉ HRÁTKY  
- tvořivé hrátky s různými materiály pro děti, které to opravdu baví
vede:
Hanka

PLAVECKY VYCVIK
- ve 2. pololetí probíhá v bazénu Neratovice.

CHYTRÉ HLAVIČKY 
- kroužek ve spolupráci s Dětskou mensou
(více na: deti.mensa.cz).  Obsahem je rozvoj logického a abstraktního myšlení dětí
vede: Broskev